ഇനി ചൈന തേഞ്ഞു ഒട്ടും! എസ് 400 വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലെത്തും

  ഇനി ചൈന തേഞ്ഞു ഒട്ടും! എസ് 400 വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലെത്തും

  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നായ എസ് 400 അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് സൂചന റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന ചില റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ കൂടി തന്നെ 100 ആദ്യബാച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് വിവരം.

  അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് അത് വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അതിർത്തി മേഖലയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായും ഏതുസമയത്തും സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകാവുന്ന സ്ഥിതി തന്നെയാണുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസ് ഫോർ 100 വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എസ് ഫോർ 100 കാണപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയുടെ കൈവശമുള്ള വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് തന്നെ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പറയേണ്ടി ഇരിക്കും ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഏറെ ഗ്രാമിനു കളെയും ബാലി സീറ്റ് മി.സൈലുകൾ ഒക്കെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും ആളില്ലാ യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ തകർക്കാനുമുള്ള ദേശി എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കരുതുന്നത്

  ഇന്ത്യ എസ് ഫോർ 100 വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചൈന റഷ്യയുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയും റഷ്യയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇന്ത്യ-ചൈന സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി മേഖലയിൽ ചൈന എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വിന്യസിച്ചു എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരുന്നു നിലവിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ്

  error: Content is protected !! Sorry