തുടക്കം തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തിരിച്ചടിയാണ് ലഭിച്ചത്

    തുടക്കം തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തിരിച്ചടിയാണ് ലഭിച്ചത്

    ശ്രീലങ്കൻ സീരീസിന് ശേഷം എല്ലാവരും വളരെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുക എന്നാ പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ആദ്യ ടെസ്റ്റ് 3 30നാണ് ആരംഭിച്ചത് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് തുടങ്ങിയത് തുടക്കം തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തിരിച്ചടിയാണ് ലഭിച്ചത് സ്കോർബോർഡിൽ റൺസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.

    കോറി ഫാൻസിനെ കോബ്ര വിക്കറ്റിന് മുമ്പിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു പിന്നെ സ്ഥിരതയോടെ യാണ് കളിച്ചിരുന്നത് 42 റൺസ് നേടിയാണ് റഷ്യ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചത് ചാക്കോയുടെ പന്ത് കീപ്പറുടെ കയ്യിൽ പോയി നായകനായ കോലിക്കു വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സമയം റഷ്യ സന്ത് ഗോളിയെ നിർബന്ധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കോലി ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് റിലീ ബുൾ ചെയ്തത് കാരണം വിരാഗ പോലും ഓൾ റൈസ് രാജും അത് ഔട്ടല്ലാ എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ അത് നീരിക്ഷണത്തിൽ ഔട്ട് എല്ലാ എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ നിരീക്ഷണത്തിൽ അത് ഔട്ടാണ് എന്ന് തെളിയുകയുണ്ടായി.

    ഗോലി എല്ലാവരും ഒരു ആവേശത്തോടെയാണ് ആ വിക്കറ്റ് ആഘോഷിച്ചത് അവസാനം ഗോലി റഷ്യൻ പന്തിനെ പ്രശംസിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പന്തിനെ ഡിപിയിൽ കയ്യടി ചിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്തായാലും ഇംഗ്ലണ്ടിന് മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.കോലി ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് റിലീ ബുൾ ചെയ്തത് കാരണം വിരാഗ പോലും ഓൾ റൈസ് രാജും അത് ഔട്ടല്ലാ എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ അത് നീരിക്ഷണത്തിൽ ഔട്ട് എല്ലാ എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ നിരീക്ഷണത്തിൽ അത് ഔട്ടാണ് എന്ന് തെളിയുകയുണ്ടായി. ഏതായാലും അത് നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം തുടർ വാർത്തകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക.

    error: Content is protected !! Sorry