പാന്റ് ഇടാൻ മറന്നോ??? എന്ന് ആരാധകർ : എങ്ങനെയും ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്ന് മാളവിക

  പാന്റ് ഇടാൻ മറന്നോ??? എന്ന് ആരാധകർ : എങ്ങനെയും ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്ന് മാളവിക

  മലയാളത്തിലും തമിഴിലും നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ
  ചെയിത നടി ആണ് മാളവിക മേനോൻ
  2012 – ൽ 916 എന്നാ മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെ
  സിനിമ ചുവട് എടുത്ത് വച്ച നടി കൂടി ആണ്
  മാളവിക.

  പിന്നീട് തമിഴിൽ ഇവാൻ വേറെ മാതിരി എന്നാചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴിലും വരവ് അറിയിച്ചുഅതിനുശേഷം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽഅഭിനയിച്ചെങ്കിലും താരത്തിന് വലിയശ്രെദ്ധ കിട്ടിയില്ല.

  എങ്കിലും താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽവലിയ തരംഗം തന്നെ ആണ് എപ്പോഴുംആരാധകർക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോസ് ആൻഡ്വീഡിയോസ് പങ്കുവക്കാറുണ്ട്അതെല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽതരംഗം ആകാറുമുണ്ട്.

  ഏറ്റവും ഒടുവിൽ താരം ഒരു റിസോർട്ടിൽനിന്നും എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് viralആകുന്നത്. ചുവന്ന ചെറിയ ഡ്രെസ്സിൽപ്രേത്യക്ഷ പെട്ട താരം, വളരെ ക്യൂട്ട് ആയുംകൂടുതൽ സൗന്ദര്യം വെളിപ്പെടുന്ന തരത്തിൽആയിരുന്നു.

  ആരാധകാർ ഒരുപാട് കമന്റ്‌ ഉം ചെയുന്നുണ്ട്

  ഒരു കമന്റ്‌ വന്നത് പാന്റ് ഇടാൻ മറന്നതാണോ

  എന്നതാണ്

  സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് ആരാധകർമാളവികയെ ഫോളോ ചെയുന്നുണ്ട്ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി മാളവിക ഫോട്ടോസുംഅപ്ഡേറ്റ് ചെയുന്നുണ്ട്

  മറ്റു ഫോട്ടോസ് കൂടി കാണുക……….

  error: Content is protected !! Sorry